Mùa Hè tôi tính stain lại cái deck nhưng tuần nào cũng mưa gió. Hơn 3 năm rồi chưa làm lại cái deck, và cũng vào dịp đại dịch ở nhà làm cho xong. Năm sau chắc hết dịch, lúc đó đâu có thời gian làm mấy cái projects cho nhà. Mấy ngày trước tôi rửa sạch và nắng nóng khô deck, cuối tuần tôi stain. Vậy là xong thêm 1 cái project nữa. Đại dịch cũng có cái lợi 😉 .

Stain the Deck
Stain the Deck
Stain the Deck
Stain the Deck