Sáng nay Charlotte bao phủ và nằm im lặng trong sương mù. Mấy ngày nay mưa gió nhiều, sáng nào cũng có chút sương nhưng sáng nay sương rất dầy. Thời tiết bắt đầu se lạnh và gió Thu đã về cho dù lá chưa đổi màu và rụng. Thắm thoát sắp hết tháng 10, và bắt đầu vô mùa lễ và cuối năm. Năm nào cũng trôi mau, nhưng có lẽ năm nay, tôi thấy mau quá. Thời gian không ngừng lại.

Hồng cuối mùa
Mảnh rừng sau nhà
Mảnh rừng sau nhà