Mùa Thu năm nay không đi đâu ngoài lên vùng núi của North Carolina, sáng đi chiều về. Không biết tại năm nay thời tiết đẹp và như “thu” hay bị ở nhà vì dịch cho nên nhiều người đi ngắm hơn mọi năm. Tôi lên mấy khu vắng mà đẹp, chụp vài tấm ảnh rồi đi hiking. Đi vô mấy cái trail lúc nào cũng vắng.

Mùa Thu ở vùng núi North Carolina
Mùa Thu ở vùng núi North Carolina
Mùa Thu ở vùng núi North Carolina
Mùa Thu ở vùng núi North Carolina
Mùa Thu ở vùng núi North Carolina