Ta về cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm lượng đất trời
Cảm ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ nỗi lẻ loi.

Sáng sớm thức dậy thấy hoa nở là 1 ngày vui.  Tôi trồng chậu hoa này, ngày thì lá khô và héo, ngày thì lá tươi, thân cây thì cong cong nhưng mỗi lần nở hoa là đẹp nhưng trong 1 ngày lại tàn. 🙁  Thôi thì cám ơn hoa đã vì ta nở!

IMG_2790
Cảm ơn hoa đã vì ta nở