Khi tôi có nhà là nhiều chuyện phải làm cuối tuần.  Và đây là cuối tuần của tôi là trồng lại cỏ.  Thấy vậy mà cũng mất 2 ngày mới làm xong.  Mùa hè nóng quá, cỏ cũng héo và chết theo luôn.  Không biết mỗi năm tốn bao nhiêu tiền về cỏ.  Thôi có bãi cỏ xanh và đẹp cũng vui vui.  Nhân tiện tôi mua luôn mấy bó pine needles cho landscape trước nhà.

Continue reading

Không cần đi đâu xa, sau nhà cũng có mùa thu mà.  Đúng vậy, khi tôi đến căn nhà này, tôi ra sau là thích liền vì 1 rừng cây lá.  Tôi thích cây lá và màu của nó.  Dường như màu xanh là màu bình yên, màu yên tịnh. Mỗi lần nhìn màu cây lá là thấy lòng nhẹ ra nhiều cho nên tôi muốn xung quanh có cây lá và có rừng thiên nhiên.  Tôi không ngờ mùa thu sau nhà tôi rực rở màu.  Tôi không cần đi xa, sáng chiều vẫn được thấy mùa thu.  Tháng 11 tháng của mùa tạ ơn, I am blessed!

Continue reading