The Clock of Life
~ Robert H. Smith

The clock of life is wound but once,
And no man has the power
To tell just when the hands will stop
At late or early hour.

To lose one’s wealth is sad indeed,
To lose one’s health is more,
To lose one’s soul is such a loss
That no man can restore.

The present only is our own,
So live, love, toil with a will,
Place no faith in “Tomorrow,”
For the Clock may then be still.

Life is easy.  Why do we make it so hard?  It is one of my favorite TED talks.  If you don’t know what TED talks is, from the website, “TED is a nonpartisan nonprofit devoted to spreading ideas, usually in the form of short, powerful talks. TED began in 1984 as a conference where Technology, Entertainment and Design converged, and today covers almost all topics — from science to business to global issues — in more than 110 languages.”

Continue reading

Còn lại miếng gỗ, tôi chạy ra Ikea mua 4 cái chân về làm thành cái bàn nhỏ ngoài garage.  Vậy là xong việc làm cho cái audio rack và được thêm cái bàn nhỏ.

Đến mùa trồng cỏ lại rồi.  Năm nay ở Charlotte nóng và hạn hán qua, quanh hàng xóm cỏ chết quá trời.  Sân trước và sân sau của tôi cũng vậy.  Tôi mua bao hạt giống cỏ về trồng lại, xem vài tuần cỏ có mọc hông.  Mùa này là mùa đi chụp hình nhưng năm nay nhiều chuyện làm quá, không biết có thời gian cầm máy lang thang không nữa.

Continue reading

Từ ngày có cục “nợ”, cuối tuần hay có chuyện để làm.  Cuối tuần này xem như xong 1 project.  Nghĩ là thời tiết giữa tháng 9, mát mẻ để làm, không ngờ nắng và nóng, nhưng cuối cùng cũng xong cái project.  Thấy vậy cũng mất gần nửa ngày thứ 7, nhưng xong việc thấy vui và proud.

Continue reading