1. LX5 về chiều thứ 6.  Mở hộp ra.  Hơi đẹp.  Hơi nhỏ.  Hơi nhẹ.  Mình chưa quen cầm vì nhỏ hơn DSLR camera nhiều.  Rất là nhỏ và nhẹ.  Quen ôm DSLR rồi, ôm LX5 thấy thiếu thiếu gì đó.  LX5 bỏ vô túi áo là không biết và thấy luôn.  Mình nghĩ LX5 tốt nhất là mang theo mình khi nào thấy gì đẹp hay lạ, lấy ra chụp.
  2. LX5 là point and shoot, nhưng rất nhiều functions như DLSR.  Nhìn cái pdf manual LX5 là mệt và sợ rồi. 🙁  Chắc vài tháng mới đọc hết cài manual và biết hết của LX5.  Mà càng nhiều functions, càng đau đầu thôi vì phải biết và hiểu mới dùng được.
  3. Mình chụp thử vài tấm hình khu công viên gần nhà sáng thứ 7.  Hình chụp kiểu jpg, không có sửa hay chuyển đổi gì hết.  Mình thấy hình màu đẹp và rõ ràng.  Mình chưa quen hết mấy functions và sử dụng, chắc ít nhất vài tháng mới biết hết.  Để vài ngày, thử chụp trong hoàn cảnh ‘low light’ và tối xem sao.  Bây giờ thì thấy thích vì nhỏ và nhẹ, nhưng không biết sẽ thay thế DSLR không?  Một chút nhìn thấy và nghĩ thôi vì LX-5 còn là brand new. 🙂 Continue reading