Xưa tôi hay nghe nhạc trên đường lái xe đi làm mỗi buổi sáng, nhưng từ ngày tôi bắt đầu biết podcast, tôi thay thế bằng nghe podcast. Tôi hạn chế nghe nhạc và chỉ nghe vào cuối tuần hay những đêm cần chút âm nhạc cho lâng lâng hay những lúc tôi cần tiếng âm nhạc cho tôi giấc ngủ không mộng mi. Đoạn đường lái xe đi làm, nêu không bị kẹt, là khoảng 30 phút. Và thường mỗi podcast cũng khoảng 30 phút dài. Tôi nghe hết 1 podcast là đến chổ đi làm. Có nhiều lúc podcast hay quá hoặc tôi nghe không rõ, chiều tối tôi nghe lại và ghi lại những note quan trọng.

Mấy podcasts mà tôi hay nghe mỗi tuần.

Last couple years, I’ve been listening to podcast on business, marketing, mindfulness and ect… but I stopped.  I’d like to listen podcast again, at least one per week.  One of my favorite podcast is NPR: How I Built This With Guy Raz.  It’s basically about “innovators, entrepreneurs, idealists, and the stories behind the movements they built”.  I love to listen on the beginning of ideas, innovation and the back stories on them.  It’s interesting to learn from regular people with dreams and able to build those dreams into reality.