Phần 1

Sevilla có nhiều nhà hát cho nhạc Flamenco vào những buối tối.  Ai ghé qua Sevilla thì phải đi xem 1 lần cho biết nhạc flamenco.  Flamenco là nhạc của tụi Gypsy cho nên những người múa và hát theo những nỗi khổ và buồn của cuộc sống hàng ngày, của những sự phân biệt giữa họ và những người dân khác.  Nhạc Flamenco nói chung là nguồn gốc và ảnh hưởng của nhiều thế hệ và dân tộc như Moorish, Jewish, Gypsy và Western European.  Kết hợp nhiều loại nhạc sáng chế ra điệu flamenco mà vùng Sevilla cũng xem như là thủ đô của nhạc Flamenco. Continue reading

Lần đâu tiên tôi bước chân tới Europe và cũng lần đâu tiên ghé qua Sevilla, Spain.  Người ta thường nghĩ tới Sevilla qua những giai điệu nhạc flamenco hay món ăn tapa của vùng này.  Trước khi tôi bước chân tới, tôi chỉ biết Sevilla qua nhạc flamenco nhưng ngoài nhạc flamenco, thành phố Sevilla còn nhiếu điều khác.

Continue reading