Dường như càng ngày nước Mỹ càng nhiều những chuyện shooting. Và cũng không làm được gì, ngoài pray. Mỗi lần là pray nhưng không có action cũng vậy. Tôi và nhiều người bất lực, không thay đổi được. Ghi lại để nhớ. Cái vụ này xảy ra lúc tôi đang ở Việt Nam. UNC Charlotte là trường học của tôi trong 5 năm, và cuối cùng ôm về 2 bằng bachelor. https://emergency.uncc.edu/current-campus-disruptions/message-chancellor