Monthly Archives: October 2011

Mùa Thu Yêu Đương

Lần đầu tiên tôi nghe bài Mùa Thu Yêu Đương trong cuốn PBN, 40 Năm Âm Nhạc của Lam Phương do Don Ho và Ngọc Huệ hát, và trong những bài có âm thanh vui tươi, và chứa nhiều sức sống của tình yêu.  Bài này tuy lời rất đơn giản và thật thà, nhưng tràn đầy tình thương và hạnh phúc khi ta yêu nhau và có nhau trong đời.

Mùa Thu Paris (google image)

Continue reading Mùa Thu Yêu Đương

Người Truyền Đạo

Con quỳ lạy Chúa lên ngôi, cho con lấy được vợ con thôi nhà thờ 1

Hình như tôi có duyên với mấy người truyền đạo hay ở trên biết tôi có nhiều tội lỗi quá cho nên tìm người cứu thoát tôi ở trần gian.  Lần nào tôi đến NYC (New York City) cũng gặp vài người muốn truyền đạo cho tôi.  Mà không phải trên NYC thôi, ở nhà cũng bị gõ cửa, ra ngoài đi ăn uống cũng bị truyền.

Continue reading Người Truyền Đạo