Categories
Guitar Music

Vicente Amigo

Vicente Amigo với cây guitar

Lâu quá không nghe Vicente Amigo chơi đàn guitar, hôm nay nghe lại, nhạc vẫn hay như xưa, vẫn tuyệt vời, và vẫn không bao giời nghĩ rằng một con người có thể chơi đàn vừa có hồn và vừa nhiều kỹ thuật.  Nhắm mắt lại nghe Vicente Amigo đánh đàn guitar như một họa sĩ dùng cây đàn và những notes trên cây đàn tạo lên một bức tranh.

 

Edit:  Vicente Amigo là một trong vài guitarist mà là thần tưởng của tôi, nhìn như tôi có hết tất cả albums của anh chàng này.  Một trong những ước mơ là được xem live concert, nhưng anh chàng này ít đi show bên Mỹ lắm.  Mới biết Vicente Amigo phát hành lại 6 cds và thêm 1 dvd tặng. Vicente Amigo – Vivencias: The complete work of genious.