Daily Archives: December 11, 2012

Playlist nhạc Noel

Cho chút không khí mùa Noel đang về, hôm nay mình post vài bài nhạc Noel.  Mỗi lần tháng 12 đến là dài radio ở DC chơi nhạc Noel 24/7, đi đâu cũng thấy và nghe Noel bao quanh ta.  Thời tiết không đủ lạnh, và không biết đến ngày 25 có chút tuyết rơi không?  Thường con nít, và người lớn hay mong muốn có chút tuyết rơi vào ngày 25.