Days of December 2016: day 29

Ở quán café Cocco and the Director, một trong những quán café tôi yêu thích ở Charlotte.  Quán café này trang trí theo phong cách vintage, nhìn rất xưa và cũ cũ.  Ai ghé qua quán này cũng mê và khen.  Mỗi tuần ở đây có nhạc sống và chiếu phim xưa.  Bên cửa có kệ sách cho ai muốn đổi sách.  Có thể mang 1 cuốn sách và để đổi 1 cuốn sách trên kệ.  Cái này rất hay vì ở nhà có nhiều sách đọc xong hay không muốn lưu lại, mang ra để trao đổi và có sách mới.

Cocco and the Director
Cocco and the Director
Cocco and the Director
Cocco and the Director
Cocco and the Director
Cocco and the Director
Cocco and the Director
Cocco and the Director
Cocco and the Director
Cocco and the Director
Cocco and the Director
Cocco and the Director
Cocco and the Director
Cocco and the Director

 

2 thoughts on “Days of December 2016: day 29

  1. Couple years ago I wanted to open a café / coffee shop with book model like this. But, it didn’t happen. 😀

Comments are closed.