Đường phố Charleston

Ngày đầu năm đi Charleston.  Tôi thích những nét dễ thương ở đường phố và ở thành phố Charleston.  Nó có gì làm tôi nhớ nhung và làm tôi thích.  Những khi lang thang và “lạc” vô những hẻm nhỏ hay gặp những nụ hoa nở đầu năm.  Charleston vẫn như mỗi năm, vẫn dễ thương và xinh xinh.

Con hẻm ở Charleston
Con hẻm ở Charleston
Hoa Camellia nở đầu năm
Hoa Camellia nở đầu năm
Những cuối sách đầu năm
Những cuốn sách đầu năm
cây leo trên tường
cây leo trên tường

3 thoughts on “Đường phố Charleston

Comments are closed.