Categories
Music

Rừng Lá Thấp

Thu hình đẹp. Hát rất có hồn.  Và rất dân gian.  Nhiêu đó cũng đủ rồi.

https://www.youtube.com/watch?v=8vGRisk37Cs