Categories
Music

Rừng Lá Thấp

Thu hình đẹp. Hát rất có hồn.  Và rất dân gian.  Nhiêu đó cũng đủ rồi.

https://www.youtube.com/watch?v=8vGRisk37Cs

 

One reply on “Rừng Lá Thấp”

“Lá rừng che kín đường về phồn hoa… .” Phải chi có cái nút like tôi bấm cho tiện nhỉ. Ảnh đẹp. Rất đời.

Comments are closed.