Categories
Music

Mỗi tuần 1 bài nhạc: Khúc Tháng 9

này tháng chín, lược đời tôi, hãy chải
và cho tôi sợi tóc cuối chân ngày
đêm tháng chạp tôi sẽ ngồi nối lại
những con đường (những sợi tóc rơi)
những con đường mãi mãi chả ai thôi

Xin chào Tháng 9.  Và 1 Khúc Tháng 9. Thơ: Du Tử Lê, Nhạc: Trần Duy Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=9EI5V4TR6ZA