Đà Nẵng & Hội An 2019 (2)

Tôi bắt chợt đến vào mùa hoa giấy ở Hội An. Tôi không nhớ bắt đầu thích hoa giấy vào lúc nào, nhưng những chổ có hoa giấy tôi thường đứng ngơ ngơ ngác ngác. Tôi chỉ có ước mơ nho nhỏ là khi già về sống có 1căn nhà bé bé và giàn hoa giấy đón chào tôi mỗi ngày.

Mùa hoa giấy, Hội An
Mùa hoa giấy, Hội An
Mùa hoa giấy, Hội An
Mùa hoa giấy, Hội An
Mùa hoa giấy, Hội An
Mùa hoa giấy, Hội An