James B. Hunt Jr. Library

Có dịp ghé qua Raleigh vài ngày, tiện đường đến thăm viếng thư viện nổi tiếng của trường đại học North Carolina State University (NC State). Thư viện được xây vào năm 2008 và mở cửa năm 2013. Thư viện này là 1 phần của trường đại học NC State và cũng có phần của 3 trường đại học ở vùng Raleigh và Research Triangle (là khu nghiên cứu học bao gồm 3 trường đại học ở vùng Raleigh, NC State, UNC Chapel Hill và Duke).

Hunt Library thiết kế hiện đại trong cả thiết kế tòa nhà và nội thất và theo kiểu open space design như mấy cái co-spacing và co-working. Mỗi tầng lầu có chuyên môn về những môn học hay những chủ đề khác nhau. Có cái đặc biệt là bookBot, là hệ thống robot lưu trữ và truy xuất sách.

Vào thư viện đẹp và rất hay, tôi lại mong muốn trở lại làm sinh viên. Đi học mà có thư viện đẹp, có không khí thơ mộng để làm bài, còn muốn gì nữa.

James B. Hunt Jr. Library
1070 Partners Way, Raleigh, NC 27606

James B. Hunt Jr. Library @ NC State University
James B. Hunt Jr. Library @ NC State University
James B. Hunt Jr. Library @ NC State University
James B. Hunt Jr. Library @ NC State University
James B. Hunt Jr. Library @ NC State University
James B. Hunt Jr. Library @ NC State University
James B. Hunt Jr. Library @ NC State University
James B. Hunt Jr. Library @ NC State University
James B. Hunt Jr. Library @ NC State University