Những ngày không ra ngoài (23): đại dịch Covid-19

Vậy là tuần thứ 3 tôi làm ở nhà vì đại dịch Covid-19. Mới đó mà 3 tuần thấm thoát đi qua. Không biết mấy đồng nghiệp của tôi sao, chứ tôi thì vẫn quen và thích nghi với cách làm việc mới. Thật sự 99% việc làm của tôi, tôi có thể làm ở nhà. Thôi lúc nào làm ở nhà được thì làm, lúc nào hết chuyện thì mang laptop vô văn phòng lại.

Đầu tuần mà số người chết vì Covid-19 đã hơn 10,000 rồi. Dự báo trong 2 tuần nửa sẽ là peak và số người chết tăng lên. Nhìn mà buồn. 🙁