Daily Archives: January 30, 2021

Những ngày không ra ngoài (133): đại dịch Covid-19

  • May mắn là tôi đăng ký được cho ông bà già tôi đi chích Covid-19 vaccine trong tháng 1. Ông bà già tôi lo là không có hay còn vì bây giờ không biết lúc nào sẽ có nữa vì đang thiếu. Vậy xem như xong và chờ 4 tuần sau chích lần 2. Ở đây vừa thành phố Charlotte, vừa 2 bệnh viện lớn tổ chức chích Covid-19 vaccine. Hiện giờ là cho những người trên 65 tuổi.
  • Tôi cũng may mắn được chích Covid-19 vaccine cho dù tôi chưa phải ở tuổi 65 nhưng vì tôi làm bên healthcare field cho nên được chích sau bác sĩ và y tá. Cái cảm giác chích Covid-19 vaccine như chích flu, cũng có chút ê nhưng cho đến giờ vẫn không thấy gì. Mấy đồng nghiệp tôi đã chích Covid-19 vaccine xong, và có vài người chuẩn bị chích lần 2.
  • Cả tháng nay, tôi bận nhiều chuyện, không thời gian viết, nhưng mong là từ từ sẽ viết nhiều lại. Đây cũng là 1 nơi để tôi quên đi nhiều chuyện khác và tập trung và những việc “creative” (sáng tạo) cho đầu óc nhẹ và cho cuộc sống phong phú.
Covid-19 Vaccine