Thèm đi…

Tự nhiên chiều tối qua tôi lục lại những cái túi đi travel, và vô tình gặp lại cái túi này mà tôi được tặng mấy năm trước thời Covid. Cái túi đi travel tốt cho đi như “tây ba lô”, nhẹ và đủ mang theo những gì cần tiếc. Tôi chưa 1 lần nào mang cái túi này đi travel, và giờ lại thèm bỏ nhà đi bụi vài tuần. Giờ khó đi bụi hơn xưa nhiều vì nhiều lý do, nhưng trước sau gì cũng phải mang cái túi này làm bạn đồng hành.

Travel bag
Travel bag