Categories
Music

John Coltrane’s Blue Train

Blue Train là 1 trong những album nổi tiếng và top 10 album được nghe cho nhạc Jazz nói chung và John Coltrane nói riêng. Album được phối lại, phát hành lại nhiều lần vì giá bản gốc khó tìm, và nếu tìm được thì giá rất cao và cũng bị mòn hay không còn nghe được. Năm nay trong cái series của Blue Note Tone Poet (mục đích in và phát hành lại những album nhạc Jazz) đã quyết định phát hành album Blue Train. Dân mê nhạc Jazz hay tín đồ của nhạc Jazz và John Coltrane đã được 1 lần nữa không cần trả giá cao hay tìm kiếm ngoài mà không có album gốc, hoặc không muốn bỏ 1 số tiền mà mua. Và Blue Note Tone Poet đã phát hành 2 phiên bản: Mono và Stereo (bao gồm cả alternate takes)