Categories
Travel Vietnam

Ninh Bình: Emeralda Resort (3)

*** Ngày 10 trong chuyến đi 10 ngày – Hội An, Đà Nẵng, Chiang Mai, Hà Nội, Ninh Bình

Ăn sáng ở Emeralda Resort ngon hơn ăn tối hôm qua. Món ăn sáng có bao gồm cả món Việt và món Tây, và có nhiều trái cây và bánh ngọt. Thật sự mà nói, nếu ăn sáng thôi cũng đủ và không cần ăn trưa trước khi check out, nhưng đã có trong giá tiền. Tôi vô phòng ăn sáng, không biết ăn gì vì quá nhiều món ăn. Ăn xong mới biết là quá no, phải đi bộ trong resort cho xuống bớt.