Categories
Music

Music, Friday Afternoon (55)

Thêm nhạc thời xưa của Hồng Kông, thời hoàng kim, quá nhiều kỷ niệm. Những bài nhạc qua thời gian, giờ vẫn hay như xưa.

Nụ Hôn Biệt Ly – Trương Học Hữu

Nghe lại Series Music for Friday afternoon