Categories
Travel

Bald Head Island, NC

Cuối tuần bạn rủ đi ra biển vì thèm không khí và mùi biển.  Sáng sớm, pack quần áo vào túi và đi thôi.  Từ Charlotte, lái xe ra biển khoảng 3.5 tiếng.  Ở Charlotte được cái là nằm giữa núi và biển.  Muốn lên núi hay xuống biển cũng gần và có thể sáng đi chiều về được.