Tag Archives: College

Mái trường xưa

Chiều nay tôi có chuyện lên trường đại học UNC Charlotte, nơi mà 20 năm trước là ngôi nhà thứ 2 của tôi. Mỗi ngày tôi có mặt, cố gắng học hết 4 năm trời đại học. Xưa kia khi tôi ở trên DC, mỗi lần tôi về Charlotte nếu có thời gian, ghé qua chút. Từ ngày tôi dọn về Charlotte sống, tôi hay ghé thường xuyên hơn vì tôi hay đi mấy cái social event hay meetup. Trường học giờ khác xưa nhiều lắm, xây lớn hơn, nhiều sinh viên, nhiều trò chơi và rộng lớn phải đón xe buýt đi quanh trường. Có nhiều lúc tôi ước gì được trở lại làm sinh viên, đi học lại, sống cuộc đời sinh viên tuy nghèo nhưng vui tươi, không lo cơm áo mỗi ngày. Mà nghĩ lại bây giờ mà trở lại đi học không biết học được không vì nhiều thứ cám đổ như trong trường giờ có quán cafe Starbucks, rạp chiếu phim, rồi bao nhiều trò chơi, không biết còn tập trung không.

Continue reading Mái trường xưa