Categories
Guitar Music

Mưa Thu

Đường Lá Đổ, Great Falls, Virginia

Mấy ngày nay, ngày nào cũng mưa hết…Dúng là mưa thu và lá cũng vàng vàng, đỏ đỏ rồi.

Giọt Mưa Thu, dòng nhạc của Đặng Thế Phong qua tiếng đàn guitar.