Categories
Me

2024 Solar Eclipse

Hôm nay Solar Eclipse (Nhật Thực) đang đến một nửa nước Mỹ. Tôi ở thành phố Charlotte, bang North Carolina chỉ được 80-90% nhật thực khi mặt Trăng “ăn” mặt Trời.

Categories
Me Photography

Mùa Xuân quanh nhà (2)

Hoa Peony (Mẫu Đơn) đầu tiên ra nụ. Cây này trồng sau nhà, dưới cái deck. Và mấy cây khác cũng bắt đầu ra nụ. Tháng 4 sẽ là tháng của hoa Peony.

Categories
Me Photography

Mùa Xuân quanh nhà

Sáng nay, dường như mùa Xuân về. Thời tiết ấm áp, bông hoa đua nhau nở. Sau nhà tôi 2 cây hoa Dogwood màu hồng cũng ra bông. Tôi có trồng thêm cây màu trắng, nhưng còn nhỏ và chưa ra bông. Hoa Dogwood là loại hoa ở vùng miền nam của nước Mỹ, là báo hiệu mùa Xuân về mỗi khi ra bông.

Categories
Me

Home Coffee Bar

Vậy là xong cái home coffee bar cho nhà. Giờ tôi làm ở nhà (work from home), và cũng ở nhà nhiều cho nên tìm những niềm vui nho nhỏ. Tôi pha cà phê ở nhà tiết kiệm nhiều tiền, và tôi cũng thích tự học, tự pha, và tự tìm hiểu về cà phê.

Categories
Me Photography

Tháng 3, và hoa Camellia (3)

Năm nay hoa Camellia ờ nhà tôi có mùa. Tất cả mấy cây hoa Camellia ra bông, và bông nhiều và không rụng. Có lẽ thời tiết đẹp, hoa cũng đẹp theo, hoặc thời tiết không khác nghiệt – nóng lạnh bất thường.