Categories
Me Photography

Mùa Xuân quanh nhà (6)

Thật ra là hoa mùa Hạ. Năm nay hoa Lily và Hydrangea nở sớm. Mới tháng 5 mà đã ra bông. Thời tiết nóng sớm, mưa cũng mưa to. Có tuần nóng như giữa mùa Hạ, và có tuần lại đẹp và mát như đầu tháng 3.

dahlia
dahlia
dahlia
dahlia
hydrangea
hydrangea
hydrangea
hydrangea
hydrangea
hydrangea
Lily
Lily
Lily
Lily
Lily
Lily
Lily
Lily