Tag Archives: music room

Music room 2.0

Tiếp tục cuộc hành trình đi sâu vào và sưu tầm vintage audio.  Tôi thích những audio vào thời golden age (thời kỳ vàng son) của những cục amp, cục speaker, cục receiver và v.v.  Có lẽ thời kỳ vàng son của audio bắt đầu vào thập niên 60 cho đến cuối thập niên 70 ở Mỹ.  Vào thời điểm này, rất nhiều công ty của Mỹ như Fisher, McIntosh, Marantz, JBL, Acoustic Research sản xuất và nâng cao nền âm thanh cho âm nhạc.  Âm nhạc trở nên phổ biến cho người dân và giải trí cho gia đình.  Dường như nhà nào cũng có 1 hệ tống để nghe nhạc.

Continue reading Music room 2.0

Music Room

Về lại Charlotte, tôi bắt đầu nghe nhạc nhiều hơn khi ở DC.  Tôi có vài người bạn ở đây thích nghe nhạc và thích sưu tầm vintage audio (đồ nhạc cổ điển) và đĩa vinyl cho nên tôi cũng bị kéo theo, làm tôi có thêm 1 hobby nữa.  Mà nói thiệt chơi mấy cái vintage audio cũng mệt vì khó tìm.  Tôi phải mò trên Craiglist hay đến mấy tiệm Goodwill.  Tôi thích mấy loại audio thời 60 và 70.  Mấy loại này còn làm ở Mỹ, không như bây giờ làm ở China.  Thời xưa, từ design đến build 1 cặp loa quá tốt.  Có nhiều cặp loa 40+ tuổi mà vẫn phát âm thanh ấm và hay.

Continue reading Music Room