Categories
Music

Reel to Reel (Pioneer RT 909)

Và sẽ bắt đầu chơi nhạc băng cối. Băng cối cũng là những băng xưa thật là xưa, như trở lại thời 60’s hay 70’s. Giờ tìm kiếm 1 số băng cối hay sẽ thu âm qua băng cối nữa là nghe thôi. Tôi đang tìm mốt số nhạc Việt pre 75 để nghe qua băng cối.

Categories
Me

My Sunday Afternoon

Mấy ngày nay, trong người không khoẻ. Không biết bị gì, cảm không cảm, Covid cũng không phải. Dường như thời tiết làm con người mệt vì trời rất nóng. Giờ chỉ có biết ra đường sáng sớm, chứ trưa hay chiều là không dám ngoài. Mỗi lần ra ngoài về lại nhà là muốn bệnh. Mùa Hè năm nay nóng như nóng mà tôi chưa từng thấy. May là tôi được làm hybrid, vô văn phòng 3 ngày thôi cho nên cũng khoẻ.

Categories
Music

Phòng nhạc

Phòng nhạc vào khoảng thời gian bây giờ. Tôi đã sưu tầm được tất cả mà tôi mong muốn, và giờ chỉ tìm thêm 1 cặp loa Altec Lansing hay JBL thời 60’s hay 70’s nữa là xong. Tất cả máy và loa, tôi đã tìm và sưu tầm trong 10 năm nay. Đây là vintage audio của thời xưa, thời 60’s và 70’s. Chỉ có DAC, streamer, cables và Jelco/Denon/SUT là mới.

Categories
Music

Những ngày qua…

Những ngày qua…

Những ngày qua…

Những ngày qua…

Những ngày qua…

Những ngày qua…

Những ngày qua…

Những ngày qua…

Categories
Music

DIY: audio rack

Đây là DIY (You It Yourself) audio rack cho mấy cục amp của tôi mới làm xong.  Tôi mua loại pre-cut gỗ, nhờ ông chú có máy khoan để khoan 6 lỗ.  Tôi tính khoan 4 lỗ thôi nhưng nghĩ lại mấy cục amp rất nậng cho nên làm 6 chân.  Cái quan trọng nhất là mấy miếng gỗ phải chồng lên để khoan lỗ cho giống nhau và bằng nhau khi bỏ cây sắt vào.  Và tốn thời gian nhất là stain và finish gỗ vì phải chờ cho khô mới tiếp tục.  Xong cái project cho phòng nhạc, làm tôi muốn làm thêm cái book shelf luôn.  Tôi thích cái DIY audio rack nhìn rất vintage và xưa xưa, hợp với mấy cục vintage amp và vinyl player.