Tag Archives: peach blossom

Hoa Đào

Bắt đầu những ngày khám phá thành phố Charlotte và những nơi lân cận.  Ở vùng miền nam, mùa Xuân về sớm hơn trên thủ đô DC.  Thường là đầu tháng 3 hoa bắt đầu nở.  Năm nay lạnh trể và nhiều cho nên giữa tháng 3 mới thấy những nụ hoa Đào.  Và năm nay chắc không được ngắm hoa Anh Đào trên DC, thôi thì đi tìm hoa Đào ở vùng này.

Continue reading Hoa Đào