Thu đang trên đường về lại thủ đô DC

Washington DC, nơi tôi đang sinh sống hơn 10 năm nay, mùa thu đang chầm chậm và nhè nhẹ bước về.  Đâu đó, có chút nét thu sớm trên đường tôi đi làm hàng ngày, và những buổi chiều gió heo mây man mác, thoáng chút hương nắng cuối ngày pha với chút gió mát đầu mùa trên đường về.  Có vài cây lá xanh, chấm chút vàng, chút đỏ; hoặc có vài cây đã được thu vàng nhuộm màu rực rỡ.  Nhìn xa xa vào những mảnh rừng nhỏ và những góc phố nhỏ, mùa thu đang chấm và gạch màu, đang trộn và kết hợp màu cho những ngày sắp đến.

Continue reading