Một góc nhỏ DC (1)

Một góc nhỏ của Washington DC, và 1 góc nhỏ của Lincoln Memorial (tưởng niệm tổng thống Abraham Lincoln) khi thành phố vừa lên đèn.

1 góc nhỏ của Lincoln Memorial
1 góc nhỏ của Lincoln Memorial
1 góc nhỏ của Lincoln Memorial
1 góc nhỏ của Lincoln Memorial
1 góc nhỏ của cây cầu Memorial Bridge
1 góc nhỏ của cây cầu Memorial Bridge

4 thoughts on “Một góc nhỏ DC (1)

  1. Hình CD chụp thường đem lại cho người xem cái cảm giác rất tĩnh lặng, dường như chỉ có mình anh trên hè phố, đứng ngắm xe cộ qua lại, ngắm thành phố lên đèn 🙂

    1. dường như mình mãi là tâm hồn cô dơn hay tĩnh lặng cho nên hình chụp cũng như người chụp? 🙂

  2. Một chiều xe lên một chiều xe xuống, chụp tốc độ chậm góc thành phố thật đẹp.

Comments are closed.