Daily Archives: May 7, 2013

Trở lại biển Carolina Beach

Đã 1 năm rồi, từ ngày tôi đến vùng biển Carolina Beach.  Trong 1 năm, bao nhiêu chuyện thay đổi, mệt mỏi và thời gian đã đánh mất mà không lấy lại được.  Hôm nay tôi trở lại biển Carolina Beach cũng vì chủ nhà tôi mướn condo năm rồi còn nợ tôi và bạn tôi 1 weekend không tính tiền (free).   Phải chi năm nào cũng được free 1 weekend. 🙂

Continue reading Trở lại biển Carolina Beach