Daily Archives: May 10, 2013

Playlist at Carolina Beach

Bữa đi Carolina Beach, biển u ám, gió lớn, và lạnh.  Không tắm biển hay tắm nắng được, chỉ lấy không khí biển và nghe nhạc thôi.  Dù vậy, khi về lại nhà thấy đầu và lòng nhẹ đi nhiều bởi những ngày ở biển.  Dường như càng ngày tôi càng thích vùng biển.  Cái gì thiếu chắc không thể thiếu được biển.

Continue reading Playlist at Carolina Beach