Categories
Computer

Tạm biệt Google Reader

Nếu ai đang theo đọc blogs hoặc mấy websites khắc bằng Google Reader (GR), ngày 1 tháng 7 GR sẽ ngừng và không phục vụ nữa.  Nhớ backup lại mấy cái RSS file để sau này import qua chổ khác. Đây là cách hướng dẫn để back up:

Đến chuyện quan trọng sẽ “dọn” qua đâu sau ngày 1 tháng 7?  Tôi thấy có vài options:

  1. sử dụng Google Blogspot để theo dõi những bài blog mới, nhưng cái này không có organize lắm vì khó theo và biết bài nào mình đọc hay chưa đọc;
  2. sử dụng Feedly (http://cloud.feedly.com/#welcome), tôi có import GR vào Feedly và dùng vài lần.  Import GR vô Feedly rất là mau, nhưng khi dùng thì không quen lắm và không có dễ dàng như GR.  Phải mất 1 thời gian mới quen được Feedly.  Bây giờ thì free nhưng không biết tương lai có free như GR không?
  3. sử dụng Digg Reader (DR), http://digg.com/reader, tôi mới được “mời” vào DR và đang dùng hôm nay.  Dường như DR sẽ cho tất cả mọi người sử dụng trước ngày 1 tháng 7.  Nếu ai muốn dùng và thử trước, để lại email trong trang web DR.  DR giống như GR, như anh em sinh đôi vậy.  Tôi chỉ import GR vào DR là xong, layout và cách organize blog giống như GR, không khác gì.  Chỉ có 1 chuyện là hơi chậm hơn GR, mong những ngày tiếp DR sẽ trở nên tốt hơn và mau hơn.  Cũng như Feedly, bây giờ là free nhưng tương lai sẽ không biết.
  4. Còn mấy chổ dịch vụ khác cũng có thể đọc được blog, nhưng tôi không có thử qua.  Nếu ai có thử, làm ơn cho tôi biết.
  5. Lời cuối cho em.  Tạm biệt Google Reader.