Categories
Computer

Tạm biệt Google Reader

Nếu ai đang theo đọc blogs hoặc mấy websites khắc bằng Google Reader (GR), ngày 1 tháng 7 GR sẽ ngừng và không phục vụ nữa.  Nhớ backup lại mấy cái RSS file để sau này import qua chổ khác. Đây là cách hướng dẫn để back up:

Đến chuyện quan trọng sẽ “dọn” qua đâu sau ngày 1 tháng 7?  Tôi thấy có vài options:

  1. sử dụng Google Blogspot để theo dõi những bài blog mới, nhưng cái này không có organize lắm vì khó theo và biết bài nào mình đọc hay chưa đọc;
  2. sử dụng Feedly (http://cloud.feedly.com/#welcome), tôi có import GR vào Feedly và dùng vài lần.  Import GR vô Feedly rất là mau, nhưng khi dùng thì không quen lắm và không có dễ dàng như GR.  Phải mất 1 thời gian mới quen được Feedly.  Bây giờ thì free nhưng không biết tương lai có free như GR không?
  3. sử dụng Digg Reader (DR), http://digg.com/reader, tôi mới được “mời” vào DR và đang dùng hôm nay.  Dường như DR sẽ cho tất cả mọi người sử dụng trước ngày 1 tháng 7.  Nếu ai muốn dùng và thử trước, để lại email trong trang web DR.  DR giống như GR, như anh em sinh đôi vậy.  Tôi chỉ import GR vào DR là xong, layout và cách organize blog giống như GR, không khác gì.  Chỉ có 1 chuyện là hơi chậm hơn GR, mong những ngày tiếp DR sẽ trở nên tốt hơn và mau hơn.  Cũng như Feedly, bây giờ là free nhưng tương lai sẽ không biết.
  4. Còn mấy chổ dịch vụ khác cũng có thể đọc được blog, nhưng tôi không có thử qua.  Nếu ai có thử, làm ơn cho tôi biết.
  5. Lời cuối cho em.  Tạm biệt Google Reader.
Categories
Computer

Nhà blog bị phá

  • Hôm qua nhà blog của tôi bị phá, bị khóa cửa, không vô được vì bị tụi này.  Tôi phải vô ftp, dọn lại và xóa đi mấy cái script đã bị bỏ vô.  Theo tôi đọc bài viết ở trên, thì nếu Plesk Panel của hosting không có up to date là bị malware vôi.
  • Cuối cùng tôi cũng dọn dẹp xong và chờ anh Google xác nhận là nhà blog tôi không bị gì.  Chiều qua, nhà blog tôi trở lại bình thường.
  • Mấy dụ malware này, càng ngày càng nhiều.  Cái căn nhà nhỏ hay căn nhà lớn, cũng sẽ bị nếu không có up to date mấy cái security patches.  Hãng tôi làm cũng bị mấy lần, lần nào cũng mệt vì phải tìm mấy cái malware và xóa.
  • Happy Wednesday.
Categories
Computer

Steve Jobs

1955 – 2011.

With all the genius, the known, the money and the brilliant Steve Jobs has yet he can’t escape death and only 56.  Imagine another 10 years from Steve Jobs, what ideas and innovations we would have.

Categories
Computer

Google Reader

I have been using Google Reader for a week, and so far it’s awesome (love Google even through they use my info to advertise).  All my blogs, news sites, tech reviews that I’ve followed are all in a centralized location.  I don’t have to go to every blogs, every news site to read; they all come to me via RSS (Really Simple Syndication) feeds and all I have to do is subscribe to them.  Every time there is a new article, it pushes to the Google Reader which I can see the summary and if I want to continue to read, I just have to click on the link.  One cool thing is that, it knows which article I have read so it hides those from me.  Also all the feeds coming can be organized according to their subjects and displaying the latest on top.  I highly recommend for anyone who follows a lot of blogs, news sites, tech reviews.  Everything comes to me instead of going out and looking for.

Categories
Computer

EditPad Pro

EditPad Pro is an advanced text editor program.  One of the best text editor program out there and it’s worth every pennies.  I have been using this program for the last 5 years or more.  I love the quick search and replace anything.  It has more functions than the standard MS Windows text NotePad.  It can be a tool for programmers or regular Joe on the street.   The program becomes one of my many tools that I must have.