Trở lại vùng Carolina Beach (2)

Mỗi lần tôi đến Carolina Beach là được ăn seafood tươi và ngon, nhưng lần này lại được ăn cá mới vừa bắt lên.  Khi tôi vừa đến tiệm seafood là thấy có xe vừa mang cá đến, còn để ngoài sân chưa mang vào tiệm.  Cá thật là tươi.  Vậy là chiều sẽ có bữa ăn tối tuyệt vời.

Lần này đi Carolina Beach, thời tiết không đẹp, lạnh và gió, nhưng được cái là có không khí biển và nghĩ ngơi.  Thêm nữa là mua seafood về condo nấu ăn và pha rượu.  Mùa này chưa vào mùa đi biển cho nên vắng, nhưng lại yên lẵng và được nguyên bải biển cho mình.

Steam clams, Carolina Beach
Steam clams, Carolina Beach
Jumping shrimp salad,  Carolina Beach
Jumping shrimp salad, Carolina Beach
Jumping shrimp salad,  Carolina Beach
Jumping shrimp salad, Carolina Beach
Steam clams, Carolina Beach
Steam clams, Carolina Beach
Mixed drinks, Carolina Beach
Mixed drinks, Carolina Beach
Fresh catch fish, Carolina Beach
Fresh catch fish, Carolina Beach
Fresh catch fish, Carolina Beach
Fresh catch fish, Carolina Beach
Fresh catch fish, Carolina Beach
Fresh catch fish, Carolina Beach

4 thoughts on “Trở lại vùng Carolina Beach (2)

  1. 2 cái posts của NC beach chỉ kết món ăn thôi em chứ biển gì nhìn buồn quá à .

    Mấy đứa cousins chị mà thấy cái vụ seafood này chắc tụi nó réo chị làm family getaway ở NC quá .

    Hôm bữa quên hỏi em, đi Maryland ăn blue crab thì Baltimore inner harbor or Annapolis ?

    1. biển ở NC không đẹp và weekend rùi mưa gió và chưa vô mùa, vắng nhưng yên 🙂 Nếu đi ăn blue crab thì Annapolis ngon hơn. Còn ở DC thì ghé vô Maine ave fish market, trong đó có blue crab và nhiều seafood. Họ sẽ cook cho mình luôn.

Comments are closed.