Categories
Me Travel

Kerr Lake camping

Mỗi năm vào tháng 8, tôi và những người bạn hay làm một cuộc hội ngộ ở biển để gặp nhau, chia sẻ và ôm lại những ngày tháng xa xưa của chúng tôi.  Năm nay với theme “back to nature”, chúng tôi thay đổi và quyết định làm cuộc hội ngộ bằng camping ở Kerr Lake gần Raleigh, bang North Carolina. Camping có chút mệt hơn là mướn condo hay nhà ở ngoài biển, nhưng cũng vui và được trở về với thiên nhiên, cho dù chỉ là 1 weekend thôi.

Tôi vẫn cám ơn đời và cám ơn những người bạn cùng tôi đi qua nhiều năm tháng.  Có những người bạn cùng tôi đi với nhau gần 20 năm nay, và vẫn tiếp tục đi trên đường dài.  Đây là những món quà tinh thần của tôi, và may mắn hàng năm vẫn còn được gặp nhau.

Vài tấm ảnh kỷ niệm một chuyến đi về lại với thiên niên.

Back to nature
Back to nature
Back to nature
Back to nature
Back to nature
Back to nature
Back to nature
Back to nature
Back to nature
Back to nature
Back to nature
Back to nature
Back to nature
Back to nature
with buddies
with buddies
Fishing
Fishing
Back to nature
Back to nature
Back to nature
Back to nature

4 replies on “Kerr Lake camping”

Comments are closed.