Categories
Travel

Nho Muscadine

Ở tiểu bang North Carolina và những vùng miền đông nam của nước Mỹ có giống nho tên là Muscadine.  Nhiều người thích ăn, và cũng có nhiều người không vì có mùi rượu rất mạnh và lớp vỏ nho dày hơn những giống nho hay ăn.  Nhưng ai mà ăn được sẽ thích và ghiền.  Thường giống nho Muscadine cũng làm được nhiều loại rượu.  Cuối tháng 8 đến cuối tháng 9 là mùa của Muscadine.  Ở những farm nhỏ hay lớn ở tiểu bang North Carolina có trồng Muscadine và cho vô hái (pick your own).  Mình tự hái và tính tiền theo cái xô.

Farm tôi đi hái cách Charlotte khoảng 1 tiếng lái xe tên Linebergers Maple Spring Farm.  Ở đây có bán nhiều loại trái cây và rau, và cũng có ban Muscadine hái rồi cho những ai không muốn đi hái (giá mắc hơn).

Muscadine
Muscadine
Muscadine
Muscadine
Muscadine
Muscadine
Muscadine
Muscadine