Năm nay mùa Xuân dài hơn mỗi năm. Có lẽ vì mùa Đông ngắn và không lạnh, mùa Xuân đến sớm, và bây giờ thời tiết rất Xuân. Chiều tối se lạnh, trưa lại ấm và nắng lung linh. Mùa Xuân năm nay lý tưởng ra ngoài, đi hiking, đi cắm trại hay làm những gì ngoài trời. Nếu như không đại dịch chắc giờ này tôi – và nhiều người – đang/sắp/chuẩn bị lên đường đi đâu đó. Tôi nghĩ sau đại dịch hết chắc người đua nhau tìm vé, đặt vé, và đi đâu cũng được, có đi là được. Nhiều lúc cuộc đời cũng lạ lắm. Thường có tiền lại không thời gian đi. Lúc có thời gian lại không tiền. Bây giờ có tiền và thời gian – và gía xăng rẻ nữa – mà không được đi.

Hôm nay thứ 6 về, sắp hết 1 tuần làm việc. Ở tiểu bang North Carolina và thành phố Charlotte, nơi tôi đang sống, thống đốc cho thêm 8 ngày ở nhà (shelter in place), cho đến ngày 8 tháng 5. Sau đó sẽ mở theo 3 giai đoạn nhưng phải theo social distancing và giới hạn người vào tiệm. Giai đoạn 1 sẽ cho cửa hàng và công viên bắt đầu trở lại như xưa. Nếu giai đoạn 1 tốt, sẽ bắt đầu giai đoạn 2 sẽ cho nhà hàng/bar, quán cafe và v.v. Rồi sau đó bắt đầu cho những tụ họp lớn và những chổ đông người. Vậy là ít nhất tôi sẽ làm ở nhà đến cuối giữa hoặc cuối tháng 5.

Thời tiết đẹp và ấm như vậy mà phải ở nhà vì đại dịch. 🙁

Thời tiết tuần 4/24 – 5/2