Daily Archives: February 19, 2021

Những ngày không ra ngoài (136): đại dịch Covid-19

Cuối cùng cũng xong, tôi đã chích Covid-19 vaccine lần thứ 2. Vậy là xong nhiệm vụ ;). Tôi chọn ngày thứ 6 để chích, có gì cuối tuần ở nhà nghỉ ngơ cho khoẻ. Mấy đồng nghiệp tôi đã chích xong, và cũng không bị phản ứng gì nhiều. Tôi mong là vậy cho cuối tuần ăn uống và không lo gì.

Continue reading Những ngày không ra ngoài (136): đại dịch Covid-19