Những ngày không ra ngoài (136): đại dịch Covid-19

Cuối cùng cũng xong, tôi đã chích Covid-19 vaccine lần thứ 2. Vậy là xong nhiệm vụ ;). Tôi chọn ngày thứ 6 để chích, có gì cuối tuần ở nhà nghỉ ngơ cho khoẻ. Mấy đồng nghiệp tôi đã chích xong, và cũng không bị phản ứng gì nhiều. Tôi mong là vậy cho cuối tuần ăn uống và không lo gì.

Ông bà già tôi thì cuối tuần sau sẽ chích lần thứ 2 ở sân football của thành phố, Carolinas Panther Stadium. Ở đây tổ chức 3 ngày cuối tuần chích những người trên 65 tuổi, và hơn 20,000 người đã chích 3 tuần trước.

Covid-19 second shot