Daily Archives: March 19, 2022

Trở lại (như) bình thường

Tôi trở lại văn phòng sau hơn 2 năm làm ở nhà vì đại dịch Covid-19, nhưng chỉ làm 3 ngày ở văn phòng và còn lại 2 ngày ở nhà. Thật sự tôi và nhiều người muốn làm ở nhà luôn và dài hạn, nhưng chắc ở phía trên không chịu hay gì cũng không biết. Tôi và team của tôi làm ở nhà 2 năm nay rất hiểu quả và năng suất. Có vài project to làm xong và thành công, làm ở nhà cũng như trong văn phòng, project vẫn xong và thành công. Thôi ít nhất cũng được 2 ngày ở nhà, beggars can’t be choosers.

Continue reading Trở lại (như) bình thường