Monthly Archives: June 2022

My Sunday Afternoon

Mấy ngày nay, trong người không khoẻ. Không biết bị gì, cảm không cảm, Covid cũng không phải. Dường như thời tiết làm con người mệt vì trời rất nóng. Giờ chỉ có biết ra đường sáng sớm, chứ trưa hay chiều là không dám ngoài. Mỗi lần ra ngoài về lại nhà là muốn bệnh. Mùa Hè năm nay nóng như nóng mà tôi chưa từng thấy. May là tôi được làm hybrid, vô văn phòng 3 ngày thôi cho nên cũng khoẻ.

Continue reading My Sunday Afternoon

Thèm đi…

Tự nhiên chiều tối qua tôi lục lại những cái túi đi travel, và vô tình gặp lại cái túi này mà tôi được tặng mấy năm trước thời Covid. Cái túi đi travel tốt cho đi như “tây ba lô”, nhẹ và đủ mang theo những gì cần tiếc. Tôi chưa 1 lần nào mang cái túi này đi travel, và giờ lại thèm bỏ nhà đi bụi vài tuần. Giờ khó đi bụi hơn xưa nhiều vì nhiều lý do, nhưng trước sau gì cũng phải mang cái túi này làm bạn đồng hành.

Continue reading Thèm đi…