Daily Archives: July 3, 2022

Quà muộn

Món quà muộn của tôi đầu tháng 7. Năm đầu tiên Covid, ai cũng làm ở nhà và phong trào có máy espresso để pha ở nhà, không cần ra quán ngồi hay mua mang đi. Lúc đó có 1 tiệm sale giá rẻ hơn bình thường, nhưng tôi đến trễ và hết hàng. Trong 2 năm nay, mỗi lần nghĩ đến là hối tiếc.

Continue reading Quà muộn