Categories
Me

Work from Home (WFH)

Cuối tháng 3 đầu tháng 4 tôi có vô lại văn phòng làm 3 ngày, làm ở nhà 2 ngày như hybrid. Thật sự mà nói, và tôi cũng biết đó làm tạm thời. Và đầu tháng 7 tôi được chính thức làm ở nhà luôn. Vậy là cũng được hơn 1 tháng làm ở nhà. Lúc thời Covid, cho dù làm ở nhà nhưng cũng biết làm trước sau gì cũng sẽ hết dịch và sẽ phải vô văn phòng lại. Và thời Covid thì cái gì cũng khác, cũng không biết ra sao. Nhưng giờ thì làm ở nhà 100%, tôi rất thích. Tôi không bị kẹt xe hay phí thời gian đi đi, về về. Tôi có nhiều thời gian dành cho tôi và gia đình nhiều hơn. Sáng làm đi cappuccino ngon với máy mới mua và ra sau nhà ngồi “thiền” trước khi vô log làm việc.